top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ชุด 'สำเร็จความใคร่' คนพิการ

คนพิการก็มีความ 'อยาก' เหมือนคนทั่วไป และเสื้อผ้าชุดนี้จะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกนั้นความต้องการทางเพศเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการจัดการกับความต้องการของตนเองได้ หลายคนอาจเลือกที่จะสำเร็จความใคร่หรือช่วยตัวเองได้ในเวลาที่มีความต้องการทางเพศเกิดขึ้น แต่บางครั้งก็อาจต้องอดกลั้นไว้เมื่อช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่เป็นใจ


การอดกลั้นความต้องการทางเพศเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่งอาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป การได้สำเร็จความใคร่ถือเป็นวิธีการในการระบายความอึดอัดภายใน เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ร่างกายและความรู้สึกของตนเอง และส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย แต่สำหรับ 'ผู้พิการ' กระบวนการเหล่านี้กลับไม่สามารถทำได้โดยง่าย


การออกแบบให้เข้าถึงความสุขทางเพศได้ทัดเทียมกัน

ชุดช่วยสำเร็จความใคร่นี้มีชื่อว่า 'Ripple' เป็นแนวคิดของทีมนักออกแบบชาวไต้หวัน นำโดย Rising Lai, Zoe Huang และ Xu Jian Ing (www.behance.net/crocodileandwolf) ซึ่งมองว่าคนทุกคนควรมีสิทธิที่จะเลือกเพื่อเข้าถึงความสุขทางเพศของตนเองได้โดยเสรี


เสื้อผ้าชุดนี้ประกอบด้วยกลไกที่จะปรับเปลี่ยนพื้นผิวภายในให้สามารถขยายและหดตัวได้เฉพาะจุดโดยเลียนแบบการกอดและการลูบไล้ สามารถปรับอุณหภูมิและสั่นได้ในจุดที่เหมาะสม หน้ากากปิดตาและหูฟังที่มาพร้อมกันยังช่วยปรับแสงและสร้างเสียงที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวล เพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนตัว และยังทำให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่การสัมผัสที่เกิดจากชุดที่สวมใส่มากขึ้น เสื้อผ้าชุดนี้ช่วยให้ผู้พิการสามารถ 'ช่วยตัวเอง' ได้ แม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวย โดยไม่ต้องร้องขอการช่วยเหลือที่อาจสร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้ดูแล


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page