top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เสื้อผ้าฝังแบคทีเรีย

อาจจะขัดกับความรู้สึกสักหน่อย แต่เสื้อผ้าชุดนี้ฝังแบคทีเรียไว้เพื่อให้เรา 'สุขภาพดี'นิยามของความสะอาดและการมีสุขภาพที่ดีคงต้องถูกทบทวนใหม่ เมื่อความรู้เกี่ยวกับจุลชีพ (microbiology) ทำให้เราได้รู้ว่าความสะอาดหมดจดอาจไม่ใช่คำตอบของสุขภาพที่ดีเสมอไป และมีแบคทีเรียอีกหลายชนิดที่กำลังทำงานให้มนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรง


ในโลกของจุลชีพ แบคทีเรียมีทั้งชนิดที่ 'ดี' และ 'ไม่ดี' โดยชนิดที่ดีนั้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นบุปผาแห่งผิวหนัง (skin flora) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรค และในทางกลับกันแบคทีเรียเหล่านี้ยังช่วยรักษาสมดุลของผิวหนังด้วยการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคให้เราด้วย


การออกแบบให้อยู่ร่วมกับจุลชีพ

เสื้อผ้าชุดนี้เป็นการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียชนิดดี โดยการนำเอาแบคทีเรียที่ก่อประโยชน์ฝังไว้ในจุดต่างๆ ที่สำคัญในเสื้อผ้า เมื่อแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ได้รับเหงื่อและความอบอุ่นจากร่างกายของผู้สวมใส่ พวกมันจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดและช่วยดูแลสุขภาพของผู้สวมใส่ได้อย่างเกื้อกูลกัน


เสื้อผ้าฝังแบคทีเรียชุดนี้มีชื่อว่า 'Skin II' ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุดที่เมื่อสวมใส่แล้วจะแนบสนิทเหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่สอง เป็นการทำงานระหว่างนักวิจัยจาก Ghent University ในประเทศเบลเยียม (Belgium) และนักออกแบบ Rosie Broadhead (http://www.rosiebroadhead.com/) เพื่อแก้ปัญหาเสื้อผ้าทั่วไปในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีที่ทำลายสุขภาพผิว โดยสารเคมีเหล่านี้แฝงอยู่ทั้งใยผ้าตั้งแต่แรกและมาจากสารซักล้างทำความสะอาด การพัฒนาเสื้อผ้าที่ฝังแบคทีเรียที่ดีลงไปครั้งนี้จึงเป็นงานทดลองชิ้นแรกที่พยายามปฏิวัติรูปแบบการสวมใส่เสื้อผ้าของคนในยุคถัดไป โดยทำให้เส้นใยผ้ามีส่วนช่วยปรับสมดุลของจุลชีพบนผิวหนังของมนุษย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียชนิดดี ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดไม่ดี ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีสุขภาพที่ดี และยังทำให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page