top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โถส้วมช่วยลดการต่อคิวนานๆ

ข่าวดีของคนชอบไม่ชอบต่อคิวเข้าห้องน้ำนานๆ แต่คงไม่เหมาะกับคนชอบพักผ่อน..ในห้องน้ำด้วยความลาดเอียงของโถส้วมชนิดนี้ จะส่งผลให้ระยะเวลาในการปลดทุกข์นั้นสั้นลง ออกแบบมาเพื่อช่วยลดพฤติกรรม ‘การนั่งจองโถส้วม’ ที่นานเกินไปจนคนอื่นต้องรอต่อคิวนาน


การออกแบบประสิทธิภาพในการปลดทุกข์

คนทั่วไปอาจใช้เวลานั่งปลดทุกข์บนโถส้วมกันโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 นาที แต่สำหรับชาวลอนดอน สหราชอาณาจักร พบว่าคนลอนดอนใช้เวลาปลดทุกข์กันนานถึงครั้งละประมาณ 28 นาที ตัวเลขนี้คงไม่ได้เป็นผลมาจากสุขภาพการขับถ่ายที่เชื่องช้า แต่อาจเป็นพฤติกรรมการพักผ่อนบนโถส้วมที่กินเวลายาวนาน จนทำให้เกิดปัญหาการต่อคิวเข้าห้องน้ำที่ต้องรอนานเกินจำเป็น และหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสำนักงานก็จะทำให้เสียประสิทธิภาพในการทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์ นับเป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรปีละประมาณ 4 พันล้านปอนด์


ด้วยปัญหานี้ทำให้หน่วยงานเครือข่ายสุขภัณฑ์ของอังกฤษ (The British Toilet Association Limited) อนุมัติการประดิษฐ์โถส้วมแบบใหม่ของ Swindell & Pearson Ltd (http://www.btaloos.co.uk/?p=2134) ซึ่งมีส่วนพื้นนั่งที่ทำมุมลาดลง 13 องศา ยังคงสามารถใช้งานปลดทุกข์ได้อย่างสะดวกปกติ แต่ผู้ใช้งานจะต้องออกแรงขาด้วยเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนั่งพักที่นานเกินไป การออกแบบโถส้วมลักษณะนี้นอกจากจะทำให้ระยะเวลาการนั่งโถส้วมสั้นลง ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดริดสีดวงทวาร และลดโอกาสในการขับถ่ายเลอะเทอะในผู้พิการด้วย

.

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page