DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

'Loop' ที่ Las Vegas

‘Loop’ ที่ Las Vegas : ‘Vegas Loop’Elon Musk เชื่อมต่องานระบบขนส่งใน Las Vegas ด้วยการเดินหน้าก่อสร้าง ‘Loop’ ที่ย่นระยะเวลาการเดินทางในเมืองจาก 30 นาที ให้เหลือ 3 นาที


การออกแบบเวลาของคนเมือง

โครงการนี้เริ่มขึ้นแล้ว เป็นการร่วมงานจากเจ้าของเทคโนโลยี Huperloop และ Loop ของ Boring Company ( https://www.boringcompany.com ) โดยครอบคลุมพื้นที่การเชื่อมต่อระหว่างคาสิโน สนามบิน สนามกีฬา และชานเมือง จาก Las Vegas ไปถึง Los Angeles


‘Loop’ คือ อะไร?

Loop เป็นเทคโนโลยีการขนส่งด้วยความเร็วสูงผ่านท่อใต้ดิน โดยต่างจาก Hyperloop เล็กน้อยตรงที่ไม่ได้มีความเร็วเทียบเท่า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าในการวางเส้นทางใต้ดิน วิธีการขนส่งใน Loop ใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า (autonomous electric vehicles หรือ AEVs) เช่น Tesla โมเดล S, 3, X มีความเร็วสูงสุดในการขนส่งด้วยวิธีนี้คือ 155 ไมล์ต่อชั่วโมง


การขนส่งด้วยระบบท่อใต้ดินนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ปราศจากเสียงรบกวน ปราศจากแรงสั่นสะเทือนที่กระทบต่ออาคารโดยรอบ ไม่รบกวนระบบการขนส่งอื่นๆ บนพื้นโลก ไม่ต้องปิดเส้นทางการจราจรปกติทั้งในขณะก่อสร้างและในขณะใช้งานจริง ลดความแออัดจากการขนส่งบนพื้นผิว และไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.