DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ไม้เท้าเชื่อมต่อ GPS เพื่อบอกทาง

เมื่อระบบการเดินทางสำหรับคนตาดีล้ำหน้าไปไกล คนตาบอดจะยังเดินด้วยเท้าเปล่ากับแท่งไม้ธรรมดาได้อย่างไรKursat Ceylan เป็นคนตาบอดที่ออกแบบไม้เท้านำทางโดยพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับแอพแผนที่ในโทรศัพท์มือถือ และยังเปิดให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอพอื่นๆ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นการปฏิวัติการใช้ชีวิตของคนตาบอดให้เท่าทันกับคนตาดี


จากตัวเลขจำนวนคนตาบอดในสหรัฐอเมริกาที่สูงถึง 10 ล้านคน และอีก 250 ล้านคนทั่วโลก คนเหล่านี้ในปัจจุบันต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนหนทางและสิ่งแวดล้อมในเมืองไม่ได้ช่วยให้พวกเขาสามารถเดินทางได้สะดวกอย่างที่ควรจะเป็น วิธีการที่คนตาบอดใช้คือการแกว่งไม้เท้านำทางเพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่อาจอยู่ด้านหน้า แต่ก็ยังต้องเจอกับความท้าทายเมื่อไม่สามารถตามหาจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยเดินทางไปมาก่อน


การออกแบบเพื่อนนำทางในรูปแบบที่คุ้นเคย

Ceylan ได้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรขึ้น ชื่อว่า Young Guru Academy (https://www.yga.org.tr/en) เพื่อทำงานด้านการสร้างนวัตกรรมสังคม และผลงานล่าสุดนี้ก็เป็นของ Ceylan เองซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขาและคนตาบอดอีกนับล้านด้วยการสร้างไม้เท้านำทางที่จะติดตัวไปเป็นเพื่อนและคอยบอกทางด้วยเสียงให้แก่คนตาบอดได้อย่างแม่นยำด้วยระบบนำทางและระบุตำแหน่ง GPS เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ และคอยตรวจสอบสิ่งกีดขวางได้แม้ในระยะประชิด


ไม้เท้าด้ามนี้มีชื่อว่า ‘WeWALK’ นอกจากจะพูดคุยสื่อสารกับคนตาบอดได้ ยังสามารถส่งสัญญาณเตือนด้วยแรงสั่นสะเทือนเบาๆ พร้อมทั้งบอกเล่าลักษณะสิ่งของและชื่อของสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ android และ iOS การเชื่อมต่อไม้เท้าเข้ากับเทคโนโลยีการนำทางที่แม่นยำลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่ละเอียดและตอบสนองได้เร็ว เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการสื่อสารที่เข้ากันภายในอุปกรณ์ที่คุ้นเคยอย่างไม้เท้า จึงช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนตาบอดได้รับการปลดล็อคในการเดินทางด้วยตนเอง คล้ายกับสามารถ ‘มองเห็น’ สถานที่รอบตัวได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม