DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

บาร์บี้เวอร์ชั่น 'ผู้หญิงบันดาลใจ'

บาร์บี้เปลี่ยนแนวคิดผลิตตุ๊กตาเวอร์ชั่นผู้หญิงคนสำคัญในประวัติศาสตร์สืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งบาร์บี้ (Barbie) ได้ออกคอลเล็กชั่นตุ๊กตาชุดใหม่โดยประกอบด้วยตุ๊กตาผู้หญิงในสายอาชีพและเชื้อชาติที่มักไม่ค่อยมีคนพูดถึง 14 บุคคลสำคัญ และในปีนี้บาร์บี้ก็ได้เพิ่มตุ๊กตาของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เคยมีส่วนทำให้เกิด ‘ความเท่าเทียม’ มากขึ้นบนโลก


ตุ๊กตาและของเล่นมีส่วนสำคัญมากในการสร้างตัวตนของเด็กและทำให้เด็กมีความเชื่อในแบบที่ของเล่นและกลไกการเล่นกำลังส่งข้อความมาถึง ของเล่นอย่างบาร์บี้ก็เคยถูกโจมตีในแง่ของการสร้างความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติเพราะตุ๊กตาบาร์บี้แต่ละตัวช่างมีชีวิตที่ดู ‘สมบูรณ์แบบ’ และมีรูปร่างหน้าตาที่ชวนฝันตามแบบฉบับทุนนิยม


การออกแบบแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง

ด้วยความสำคัญของผู้หญิงที่มีส่วนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก บาร์บี้จึงออกตุ๊กตาที่มีรูปร่างหน้าตาที่ละม้ายคล้ายกับคนจริงๆ ที่เคยมีชีวิตบนโลก (https://barbie.mattel.com/en-us/about/role-models.html) โดยบุคคลที่ถูกเลือกมาสร้างเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ตัวล่าสุดคือ Rosa Parks ซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีที่เคยจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของอเมริกาในปี 1955 ด้วยการยืนกรานที่จะสงวนที่นั่งของคนผิวสีบนรถเมล์ให้เท่าเทียมกับคนผิวขาวก็ตาม แม้ในขณะนั้นกฎระเบียบของอเมริกาจะยังเลือกปฏิบัติด้วยการลดคุณค่าของคนผิวสีให้ต่ำลงกว่าคนผิวขาว การกระทำของเธอนำมาสู่การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองของคนผิวสี และเธอเองก็ได้รับเกียรติให้เป็น ‘มารดาของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองยุคใหม่’


ตุ๊กตา Rosa Parks (ตุ๊กตาตัวที่อยู่ตรงกลางในภาพ) เป็นส่วนหนึ่งของคอลเล็กชั่น ‘The Inspiring Women’ ซึ่งประกอบไปด้วยตุ๊กตาผู้หญิงอีกหลายตัว รวมไปถึง Sally Ride นักบินอวกาศหญิงคนแรกของ NASA (ตุ๊กตาตัวด้านซ้ายในภาพ) และ Frida Kahlo ศิลปินหญิงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตน ชนชั้น และเชื้อชาติ และเปล่งเสียงเพื่อแสดงจุดยืนในความเป็นนักสตรีนิยม (feminist) ในโลกศิลปะ (ตุ๊กตาตัวด้านขวาในภาพ) ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความตั้งใจที่จะเฉลิมฉลองความสามารถของผู้หญิงและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงมั่นใจในพลังของตนเอง กล้าเสี่ยง และลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนกฎความเชื่อเดิมๆ ด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.