DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โฆษณาเรื่องเพศที่ถูกแบน

การถูกแบนไม่ใช่เรื่องตลก เพราะส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของคนนับล้านนักออกแบบคู่หูเจ้าของบริษัทเซ็กซ์ทอยสำหรับผู้หญิง Dame และ Unbound ปล่อยเว็บไซต์ที่ทำให้ได้เห็นว่าวงการโฆษณาของโลกกำลัง ‘แบน’ โฆษณาทางเพศอย่างขาดความยุติธรรมและกำลังทำให้ช่องว่างระหว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศส่งผลเสียรุนแรงมากขึ้น


ปัจจุบันธุรกิจเซ็กส์ทอยถือเป็นหน่วยที่มีอิทธิพลผลต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องเพศที่สำคัญ และแม้ว่าโลกนี้จะมีประชากรผู้หญิงจำนวนมากกว่าผู้ชาย แต่ดูเหมือนว่าการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและความสุขทางเพศของผู้หญิงกลับถูกกดทับจากอำนาจของ ‘ชายเป็นใหญ่’ ไม่เว้นแม้แต่ในวงการโฆษณาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดปมปัญหานี้ด้วย


การออกแบบแรงสนับสนุนการเรียกร้อง

Dame และ Unbound จากการดำเนินงานของสองสาว Polly Rodriguez และ Alexandra Fine ผลิตเซ็กส์ทอยที่เจาะจงเฉพาะสำหรับ ‘ผู้หญิง’ มีความตั้งใจในการดำเนินงานคือการยกระดับสุขภาพทางเพศและความสุขทางเพศเพื่อผู้หญิงทั้งโลกโดยรวมไปถึงสาวประเภทสองและผู้หญิงข้ามเพศด้วย แต่เมื่อดำเนินการธุรกิจมาได้ระยะหนึ่งกลับพบว่าการโฆษณาเรื่องเพศสำหรับผู้หญิงมักถูกแบนมากกว่าโฆษณาสำหรับผู้ชาย ถึงแม้ว่าเนื้อหาในโฆษณาจะไม่ได้มีอะไรที่สื่อถึงความรุนแรงเลยก็ตาม


การเรียกร้องความยุติธรรมในสื่อโฆษณาครั้งนี้แม้ดำเนินการไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแล จึงนำมาสู่การออกแบบสื่อและกราฟิกในเว็บไซต์แคมเปญที่ชื่อว่า ‘ยอมให้ผ่าน - ไม่ยอมให้ผ่าน’ (Approved, Not Approved) ซึ่งเดินเรื่องด้วยการแสดงภาพโฆษณาเซ็กส์ทอยทีละชิ้นแบบสุ่ม แล้วชวนให้ผู้เข้าชมได้ลองทายว่ามีโฆษณาชิ้นใดบ้างที่ผ่านการพิจารณาให้เผยแพร่ได้และชิ้นใดบ้างที่ถูกแบน (การแบนนี้มักเกิดขึ้นโดยสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Pinterest) โดยเสียงทุกเสียงจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ร่วมทายจะถูกบันทึกไว้เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียกร้องให้มีการแก้ไขระบบการพิจารณาโฆษณาทางเพศให้มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น

ลองเข้าไปทายและสนับสนุนการเรียกร้องนี้ที่ https://approvednotapproved.com/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.