top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

Henry Dreyfuss การออกแบบจากข้อมูลเพื่อการมองไป 'ข้างหน้า'

“จะมองไปข้างหน้า ก็ต้องรู้จักหันไปดูข้างหลัง ดูสิว่าในอดีตคนเรามีความฝันที่กลายเป็นความจริงได้แล้วมากขนาดไหน เราทั้งหลายอย่าทิ้งความหวัง เพราะด้วยประสิทธิภาพของการวิจัยในทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็มีภาพฝันที่ชัดเจนได้ไม่ต่างจากลีโอนาร์โด (ดา วินชี)”[“To look ahead one must learn to look back. Discovering in the past how many dreams of the ancients have come true, we can be hopeful that the scientific prophets of today, with their spotless, efficient laboratories, will be able to dream as accurately as did Leonardo.”]


ส่วนหนึ่งจากข้อความของ Henry Dreyfuss ในหนังสือ ‘การออกแบบเพื่อมนุษย์’ (Designing for People) เขากลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น นาฬิกาปลุก เก้าอี้เลคเชอร์ พัดลม และเครื่องดูดฝุ่น แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า 50 ปี


Henry Dreyfuss มีอายุอยู่ในช่วงปี 1904-1972 โดยใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา งานออกแบบของ Dreyfuss ไม่เพียงแต่มีเอกลักษณ์ แต่ยังทำให้คนทั่วไปใช้งานได้ปลอดภัยและกลมกลืนเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย นั่นก็เพราะเขาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีวิธีการออกแบบที่เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลที่ละเอียดจำนวนมาก


แนวคิดและวิธีการของ Dreyfuss ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันคือการออกแบบที่คำนึงถึงสรีระและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (จนกลายเป็นศาสตร์ด้าน Ergonomics ในปัจจุบัน) และด้วยการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์อย่างหนักมากกว่า 60,000 ข้อมูล ทำให้ผลงานการรวบรวมข้อมูลของเขากลายเป็นคัมภีร์สำคัญของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปนิก และวิศวกร ภายใต้ชื่อชุดข้อมูลที่เป็นที่รู้จักในนาม ‘Humanscale’


Dreyfuss เชื่อว่าการออกแบบที่ดีไม่สามารถเริ่มต้นจากการเฝ้าฝันถึงเปลือกผิวที่สวยงาม ในทางกลับกัน เขาเก็บเรื่องความงามไว้เป็นโจทย์ที่ต้องคิดทีหลังสุด และให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรก ด้วยแนวคิดที่ว่า ข้อมูลจะนำมาซึ่งการออกแบบฟังก์ชั่นที่ดี และเมื่อฟังก์ชั่นได้ถูกตอบสนองแล้วจึงจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่สวยงามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมองในประเด็นนี้ วิธีคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะไม่ต่างจากการจัดการกับปัญหาประเภทอื่นเท่าใดนัก เพราะต่างก็ต้องอาศัยข้อมูล ‘ข้างหลัง - backup’ เพื่อที่จะได้มองไปได้ถูกทิศทาง ว่าทิศไหนคือ ‘ข้างหน้า’ ที่ถูกต้องกันแน่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page