DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

3M ปฏิวัติวิธีบรรจุหีบห่อ

เลิกขนส่ง 'อากาศเปล่าๆ' และ 'ขยะ' จำนวนมาก ด้วยวิธีการบรรจุหีบห่อที่แบน ง่าย และไวกว่าเดิมบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีวัสดุติดพื้นผิวแบบกาวเหนียวอันดับหนึ่งของโลกอย่าง 3M ไม่ได้ทำแค่เทปกาวที่ทรงประสิทธิภาพหรือคิดค้นแผ่นโพสอิท (post-it) แต่ยังใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี 'เหนียวๆ' ของตัวเองในการปฏิวัติวิธีการบรรจุหีบห่อสินค้าที่อาจกลายมาเป็นกระแสหลักในอนาคต


ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น เพราะสามารถทำได้สะดวก ประหยัดเวลา และหลายครั้งยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าการไปซื้อตามร้านค้า การขนส่งจึงกลายเป็นกิจกรรมที่กำลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่ตามมาคือมลภาวะจากการขนส่งและขยะจากหีบห่อที่เหลือทิ้งจากการบรรจุสินค้า


การออกแบบเพื่อให้คล่องตัวและทำร้ายโลกน้อยลง

เมื่อปัญหาของหีบห่อในปัจจุบันคือการใช้กล่องที่เทอะทะ ใหญ่เกินความจำเป็น และต้องอาศัยการถมวัสดุที่ไม่จำเป็นจำนวนมากใส่ลงในกล่อง 3M ภายใต้แบรนด์ Scotch (https://www.scotchbrand.com/)จึงเลือกที่จะหันหลังให้กับการใช้กล่องกระดาษ แล้วพัฒนาแผ่นห่อหุ้ม (wrapping sheet) สีฟ้าสดใส โดยตั้งชื่อว่า 'Flex & Seal Shipping Roll' โดยพัฒนาพร้อมกับเทคโนโลยีกาวเหนียวที่แข็งแรงแต่ไม่ทำให้ติดแน่นจนแกะยากและสกปรก


การใช้งานแผ่นห่อหุ้มชนิดนี้นับว่ามีประโยชน์ในหลายด้าน เพราะใช้งานง่ายและปิดจ๊อบการบรรจุสินค้าได้ไวมาก เพราะเพียงแค่วางสินค้าบนแผ่นกาวแล้วพับแผ่นกาวปิดลงอีกด้านหนึ่งก็สามารถหุ้มสินค้าไว้ภายในได้มิดชิด นอกจากนี้ยังช่วยกันกระแทกและกันน้ำได้ ช่วยลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ นั่นหมายถึงเป็นการช่วยทำให้สามารถขนส่งสินค้าไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.