top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีฟิวชั่น

Oxfordshire Fusion Power

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีฟิวชั่น แห่งแรกของโลกที่สหราชอาณาจักรAL_A ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าต้นแบบที่จะเกิดขึ้นใน Oxfordshire เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงาน UK Atomic Energy Authority หรือ UKAEA และทีมวิศวกรจาก Arup


การออกแบบครั้งนี้เป็นการใช้กลไกการผลิตไฟฟ้าแบบฟิวชั่น (fusion) ซึ่งคาดว่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังให้สามารถนำมาใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบัน


อาคารโรงงานจะมีความสูง 38 เมตร โดยห่อหุ้มอาคารด้วยพื้นผิวที่โปร่งแสง ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนภายนอกสามารถมองเห็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในได้ มีห้องสำนักงานตั้งอยู่โดยรอบ และสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมและเป็นพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยห้องต่าง ๆ เหล่านั้นหันหน้าออกสู่พื้นที่ธรรมชาติภายนอกทั้งหมด


การออกแบบอาคารโรงผลิตไฟฟ้านี้เป็นความตั้งใจที่จะทำให้เทคโนโลยีและธรรมชาติสามารถมีส่วนช่วยจุนเจือกันและกัน มากกว่าที่จะเป็นการยืนอยู่ในตำแหน่งตรงข้าม


เทคโนโลยีฟิวชั่นที่ใช้ในโรงงานนี้จะเป็นการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียว กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้ได้ lead-lithium ซึ่งใช้ในการก่อความร้อนให้แก่กลไกการผลิตไอน้ำ และไอน้ำนั้นจะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนใบพัดสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง โดยทั้งหมดจะมีของเสียที่เหลือคือฮีเลียม


ความสำเร็จที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการก้าวข้ามต้นทุนมหาศาลได้สำเร็จเมื่อปี 2022 โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในมูลค่าที่คุ้มทุน และโครงการก่อสร้างนี้มีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2026


 

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


Bình luận

Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page