DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

จีนใช้โดรนไล่คนกลับเข้าบ้าน

“คุณไม่ได้ใส่หน้ากาก เร็ว! กลับเข้าบ้านไป! โคโรน่าไวรัสน่ากลัวมากนะ วิ่ง!”เสียงจากโดรนในประเทศจีน นาทีนี้แม้เรากำลังอยู่ในความกังวลกับการระบาดของโคโรน่าไวรัส และจีนก็กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนจำนวนมาก แต่คงต้องปรบมือให้กับความสร้างสรรค์ของหลายหน่วยงาน รวมไปถึงทีมตำรวจของจีนที่ใช้ ‘โดรน’ ในการจำกัดขอบเขตการระบาดของไวรัสในประเทศ


การออกแบบการสื่อสารระยะไกล

ไม่มีวิกฤต คนก็ไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ Global Times เผยแพร่คลิป ( https://twitter.com/globaltimesnews/status/1223257710033960960?s=20 ) การใช้โดรนของตำรวจจีนในการส่งเสียงเตือนคนในประเทศให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หยุดกิจกรรมการรวมตัวกันกลางแจ้ง และให้รีบกลับเข้าไปในบ้าน เพราะโคโรน่าไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ผ่านสารคัดหลั่งในอากาศและการสัมผัส โดรนจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปประชิดตัวประชาชนโดยตรง


“คุณยาย นี่คือโดรนกำลังพูดกับยายนะ! อย่าออกมาเดินข้างนอกโดยไม่ใส่หน้ากากแบบนี้ กลับเข้าบ้านไปซะ แล้วอย่าลืมล้างมือด้วย!” การใช้โดรนเป็นเครื่องมือแบบนี้ในช่วงแรกทำให้คนที่พบเห็นตื่นเต้นและแปลกใจ แต่สุดท้ายมาตรการนี้ก็นับว่าใช้ได้ผลดี เพราะคนจำนวนมากยอมรับและปฏิบัติตามแต่โดยดีเพราะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่คอยมองหน้าจอและกำลังพูดอยู่หลังไมโครโฟน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.