DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ลองสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริง

แก้ปัญหาขยะจากแฟชั่น ด้วยเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริงทีมนักออกแบบสามมิติร่วมมือกับนักออกแบบแฟชั่นสร้างเสื้อผ้าเสมือนเพื่อลดปัญหาขยะจากกระบวนการทางแฟชั่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งผู้คนอาจหันไปสวมใส่ ‘เสื้อผ้าเสมือน’ แทนเสื้อผ้าจริงที่จับต้องได้


การออกแบบวิถีชีวิตดิจิทัล

หากถามว่ามีเสื้อผ้าตัวใดไหมที่เคยซื้อมาแล้วไม่เคยใส่เลย หรือใส่ไปแค่ครั้งเดียวแล้ววางกองไว้โดยไม่ได้สนใจอีก คงมีคนจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะแฟชั่นเป็นกระบวนการที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการเสื้อผ้าของคนจำนวนมากคือการได้ครอบครองแต่กลับไม่ใช่การสวมใส่จริงๆ ด้วยปัญหาที่เกิดจากการบริโภคลักษณะนี้ทำให้เกิดระบบการผลิตเสื้อผ้ารูปแบบใหม่จากทีมงาน The Fabricant ซึ่งมีจุดยืนคือการเป็นผู้ผลิตที่ไม่สร้างเสื้อผ้าจริง แต่จะจำหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าเสมือนแก่ผู้ซื้อเท่านั้น


ในปัจจุบันเสื้อผ้าเสมือนกำลังช่วยให้ผู้คนได้มองเห็นลักษณะการจัดวางเสื้อผ้าลงบนตัวเองได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริง แต่ The Fabricant ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะเล็งเห็นว่าเสื้อผ้าดิจิทัลมีคุณสมบัติที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของเสื้อผ้าจริงที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย เทคนิคการตัดเย็บ และวัสดุที่ไม่เคยมีอยู่จริง นอกจากนี้เสื้อผ้าเสมือนก็อาจกำลังกลายเป็นไอเท็มสำคัญของการใช้ชีวิตในโลกอนาคต เมื่อผู้คนเริ่มทำงานอยู่ที่บ้านกันมากขึ้น และการพบปะสังสรรค์ก็ทำได้แบบทางไกล เสื้อผ้าจริงจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และแฟชั่นจะผันตัวไปเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบ 100% โดยขณะนี้ได้เปิดให้คนทั่วไปสามารถทดลองซื้อเสื้อผ้าเสมือนมาลองสวมใส่ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://www.thefabricant.com/products โดยจะมีการปล่อยแบบเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ได้ทดลองสวมเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เดือนละ 1 ชุด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.