DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

แอพระบุพันธุ์พืชและสัตว์ของโลก

ไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นพืชหรือสัตว์อะไร แต่ยังเก็บข้อมูลความหลากหลายของทุกสิ่งบนโลกไว้ในที่เดียวแอพที่พัฒนาโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (Worldwide Fund for Nature หรือ WWF) เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวได้อย่างแม่นยำ และยังสร้างประโยชน์มากขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการจัดเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตจากการช่วยกันส่งข้อมูลเข้าสู่แอพ เพื่อทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของโลก


การออกแบบฐานข้อมูลที่สร้างการเรียนรู้

แอพพลิเคชั่นนี้มีชื่อว่า ‘Seek by iNaturalist’ ( https://www.inaturalist.org/pages/seek_app ) พัฒนาต่อจากแอพหลัก iNaturalist ถูกออกแบบโดย WWF ร่วมกับการสนับสนุนจาก Netflix Our Planet โดยมีความแตกต่างจากแอพระบุชนิดสัตว์และพืชแอพอื่นตรงที่ว่า แอพนี้จะระบุชนิดของสัตว์และพืชให้เสร็จ ‘ก่อน’ ที่คนใช้งานจะถ่ายรูปของพืชหรือสัตว์นั้นเสร็จเสียอีก ความรวดเร็วนี้ช่วยให้แอพสามารถส่งคำและสัญลักษณ์เพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ขยับกล้องไปในตำแหน่งที่จะช่วยให้สามารถถ่ายภาพของพืชหรือสัตว์ได้ชัดเจนมากขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็จะสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมส่วนที่จำเป็นของพืชหรือสัตว์นั้นได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น


แอพนี้ใช้กลไกความจริงเสมือน (Augmented Reality หรือ AR) ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเมื่อผู้ใช้ระบุชนิดและถ่ายภาพของสิ่งมีชีวิตด้วยแอพนี้ ข้อมูลจะถูกส่งไปสู่ส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในส่วนต่างๆ ของโลก เวอร์ชั่นนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชั่นเดิมในปี 2018 โดยมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยังมีฟีเจอร์เพื่อให้คนใช้งานได้สนุกกับการตามหาพืชและสัตว์ในพื้นที่ รวมไปถึงการเรียนรู้กลไกห่วงโซ่อาหารในรูปแบบต่างๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.