DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รองเท้าที่มีวันหมดอายุ

หากการหมุนเวียนไม่มีจริง การย่อยสลายจึงเป็นทางออกเดียวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดของการนำวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่โดยสมบูรณ์โดยไม่เหลือเศษซากที่เป็นขยะหลุดออกจากระบบ แนวคิดนี้อาจฟังดูดี แต่แท้จริงแล้วอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง


สาเหตุที่เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเพราะวัสดุทุกชนิดมีเวลาของการเสื่อมสลาย แม้วัสดุบางชนิด (อย่างพลาสติก แก้ว โลหะ) จะทนทายาดมากเสียจนสามารถนำมาเปลี่ยนรูปใหม่ได้นับสิบหรือนับร้อยครั้ง แต่ท้ายที่สุดความเสื่อมสลายหรือการด้อยคุณภาพก็จะเกิดขึ้น และเป็นภาระของระบบที่ต้องมีกระบวนการในการฟื้นฟูวัสดุนั้นๆ


ความอยู่รอดของสิ่งแวดล้อมจึงน่าจะมีทางเดียวคือการเลือกใช้วัสดุที่ ‘ย่อยสลายได้’ เพื่อให้กระบวนการ ‘หมุนเวียน’ นั้นเกิดขึ้นผ่าน ‘ธรรมชาติ’


รองเท้าที่เห็นในภาพนี้เป็นตัวอย่างของการหลีกหนีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างที่เราได้พูดถึง หลายแบรนด์รองเท้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้พยายามผลิตรองเท้าด้วยวัสดุพลาสติกหรือยาง 100% เพื่อหวังให้สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ แต่รองเท้าคู่นี้กลับเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย


รองเท้านี้พัฒนาโดย Laura Muth ( https://www.instagram.com/laurahmuth/ ) โดยเลือกใช้พื้นรองเท้าที่ทำจากยางที่สกัดมาจากรากของต้นแดนดิไลออน ฟาง ผงขี้เลื่อย และสีธรรมชาติ ให้มีความเหนียวและยืดหยุ่นทนทานพอสมควร และส่วนที่ผูกโยงกับฝ่าเท้าทำมาจากเชือกใยพืชที่มีความเหนียว


มองดูผิวเผินก็คล้ายกับเป็นการพาผู้บริโภคให้ย้อนกลับไปในยุคโบราณ แต่เป็นการย้อนอดีตที่ก้าวไปข้างหน้า ด้วยดีไซน์และการคิดวางแผนที่อยากให้โลกมีชีวิตที่สมดุลอยู่กับเราไปนานๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.