top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รองเท้าที่มีวันหมดอายุ

หากการหมุนเวียนไม่มีจริง การย่อยสลายจึงเป็นทางออกเดียวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดของการนำวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่โดยสมบูรณ์โดยไม่เหลือเศษซากที่เป็นขยะหลุดออกจากระบบ แนวคิดนี้อาจฟังดูดี แต่แท้จริงแล้วอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง


สาเหตุที่เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเพราะวัสดุทุกชนิดมีเวลาของการเสื่อมสลาย แม้วัสดุบางชนิด (อย่างพลาสติก แก้ว โลหะ) จะทนทายาดมากเสียจนสามารถนำมาเปลี่ยนรูปใหม่ได้นับสิบหรือนับร้อยครั้ง แต่ท้ายที่สุดความเสื่อมสลายหรือการด้อยคุณภาพก็จะเกิดขึ้น และเป็นภาระของระบบที่ต้องมีกระบวนการในการฟื้นฟูวัสดุนั้นๆ


ความอยู่รอดของสิ่งแวดล้อมจึงน่าจะมีทางเดียวคือการเลือกใช้วัสดุที่ ‘ย่อยสลายได้’ เพื่อให้กระบวนการ ‘หมุนเวียน’ นั้นเกิดขึ้นผ่าน ‘ธรรมชาติ’


รองเท้าที่เห็นในภาพนี้เป็นตัวอย่างของการหลีกหนีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างที่เราได้พูดถึง หลายแบรนด์รองเท้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้พยายามผลิตรองเท้าด้วยวัสดุพลาสติกหรือยาง 100% เพื่อหวังให้สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ แต่รองเท้าคู่นี้กลับเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย


รองเท้านี้พัฒนาโดย Laura Muth ( https://www.instagram.com/laurahmuth/ ) โดยเลือกใช้พื้นรองเท้าที่ทำจากยางที่สกัดมาจากรากของต้นแดนดิไลออน ฟาง ผงขี้เลื่อย และสีธรรมชาติ ให้มีความเหนียวและยืดหยุ่นทนทานพอสมควร และส่วนที่ผูกโยงกับฝ่าเท้าทำมาจากเชือกใยพืชที่มีความเหนียว


มองดูผิวเผินก็คล้ายกับเป็นการพาผู้บริโภคให้ย้อนกลับไปในยุคโบราณ แต่เป็นการย้อนอดีตที่ก้าวไปข้างหน้า ด้วยดีไซน์และการคิดวางแผนที่อยากให้โลกมีชีวิตที่สมดุลอยู่กับเราไปนานๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page