DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

จับคลื่นสมองแปลงเป็นคำสั่ง

การสั่งการสิ่งของด้วยความคิดเข้าใกล้การนำมาใช้จริงมากขึ้น ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เชื่อมติดกับสมองเรากำลังเดินเข้าสู่ยุคที่สิ่งของเครื่องใช้ทำงานกันเป็นเครือข่ายที่สื่อสารถึงกัน และการสั่งการสิ่งของก็ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสด้วยซ้ำ เพราะทุกอย่างจะสั่งการได้ 'แค่คิด' และ Elon Musk ผู้ก่อตั้ง Neuralink (https://www.neuralink.com/) ก็ทำให้สิ่งนี้กำลังจะเป็นจริงภายในปีหน้านี้


นักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วว่าคลื่นสมองสำหรับการสั่งการแต่ละคำสั่งมีความแตกต่างกันออกไป และหากสามารถดึงคลื่นสมองออกมาใช้ในการแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำให้เราสามารถสร้างคำสั่งโดยตรงจากสมองไปยังข้าวของเครื่องใช้ได้ แต่ปัญหาคือสัญญาณสมองมักตรวจจับได้ยากและไม่ค่อยชัดเจน


การออกแบบการทำงานระหว่างชีวภาพกับอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจำกัดของสัญญาณคลื่นสมองที่แผ่วเบาเป็นความท้าทายสำคัญของผู้พัฒนาเทคโนโลยี แต่ Neuralink ก้าวข้ามปัญหานี้ด้วยการ 'ฝัง' อุปกรณ์ตรวจจับไว้บนเนื้อสมองโดยตรง โดยออกแบบอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กมากและละเอียดมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณที่มีขนาดเล็กเพียง 24 ไมครอน


อุปกรณ์ที่ถูกฝังลงไปจะถูกบรรจุลงบนสมองด้วยหุ่นยนต์ที่ทำงานอย่างแม่นยำ และสายสัญญาณจะเชื่อมโยงกับตัวแปลงสัญญาณซึ่งจะถูกสวมไว้ที่บริเวณด้านหลังใบหู อุปกรณ์นี้เชื่อว่าจะทำให้การทำงานระหว่างเซลล์สมองซึ่งเป็นวัตถุทางชีวภาพทำงานประสานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน แม้หลายคนจะยังคลางแคลงใจกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์นี้ แต่ Elon Musk ก็เตรียมที่จะนำนวัตกรรมนี้ออกสู่การทดลองใช้ในมนุษย์แล้วภายในต้นปี 2020


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.