top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ชุดกีฬาของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

แม้จะตั้งครรภ์ แต่สุขภาพที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น


การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษของทุกคนจริงๆ เพียงแต่ต้องทำในปริมาณที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ชุดออกกำลังกายนี้เป็นการพัฒนาโครงสร้างของชุดเพื่อหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้จริงๆ และได้รับการดูแลจากชุดที่สวมใส่


การออกแบบสุขภาพที่ดีของแม่และลูก

:: ประเด็นปัญหา ::

แม้คุณแม่บางคนจะกังวลกับการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์จนถึงขั้นหยุดการออกกำลังกายของตัวเองตลอดหลายเดือน แต่มีผลการศึกษาที่พบว่าการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์สามารถลดอาการปวดหลัง ปรับสมดุลของอารมณ์ ช่วยให้นอนหลับได้สบายขึ้น ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป ดูแลระบบหมุนเวียนโลหิต และทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงยืดหยุ่นดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อลูกในท้องด้วย การออกกำลังกายในคุณแม่จึงสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องปรึกษาคุณหมอและไม่หักโหมเกินไปและเลือกวิธีที่นุ่มนวลอ่อนโยน เช่นการเดินหรือการออกกำลังกายทางน้ำ


:: การจัดการ ::

ชุดออกกำลังกายนี้เป็นโครงการของ Nike (M) Maternity Collection ( https://news.nike.com/news/nike-m-maternity-collection ) ซึ่งเกิดจากการสแกนร่างกายของหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์รวมกว่า 150,000 คน จากนั้นจึงออกแบบโครงสร้างของชุดให้สามารถยืดหยุ่นและรองรับสรีระร่างกายของการตั้งครรภ์ในหลากหลายขนาด โดยคุณแม่สามารถเลือกได้ว่าจะดึงชุดให้ปกปิดหน้าท้องของตัวเองหรือไม่ และหากจะเปิดให้เปลือยหน้าท้องในขณะออกกำลังกายก็จะทำให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น เส้นใยที่ใช้ยังคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนประกอบเฉลี่ยประมาณ 83% ที่ทำมาจากโพลีเอสเทอร์ที่ผ่านการรีไซเคิล ชุดออกกำลังกายนี้ยังช่วยให้คุณแม่สามารถเปิดบราแต่ละข้างได้เพื่อให้นมลูกสะดวกมากขึ้น ถือว่าใช้งานได้ตั้งแต่เดือนแรกๆ ที่ตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอดและหลังคลอด ถือว่าช่วยดูแลทั้งคุณแม่มือใหม่ที่อยากรักษาสุขภาพให้ทั้งตัวเองและลูก และตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าให้แก่คนที่เคยเป็นสาวสายฟิตที่ไม่อยากให้การตั้งครรภ์ต้องหยุดไลฟ์สไตล์การรักษาสุขภาพของตัวเอง

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page