top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผู้หญิงก็ควรค่าต่อวงการวิทยาศาสตร์

แด่ภรรยาของไอน์สไตน์: ในขณะที่ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้รับรางวัลและถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญในโลกวิทยาศาสตร์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักกับภรรยาของเขา ‘Mileva Marić’Mileva Marić เป็นนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์เช่นเดียวกัน เธอเป็นภรรยาคนแรกของไอน์สไตน์ และเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหลายชิ้นกับไอน์สไตน์ โดยหนึ่งในนั้นคือผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity)


ในขณะนั้นวงการวิทยาศาสตร์ยังให้ความสำคัญต่อผู้ชายเป็นหลัก ในขณะที่ผู้หญิงยังไม่มีปากเสียงมากนักในด้านวิชาการ แม้ว่าจะสร้างผลงานออกมาไม่น้อยกว่ากันเลยก็ตาม อย่าง Marić เองก็เป็นคนหนึ่งที่แทบไม่มีใครรู้จักเธอเลย


แคมเปญ Nobel for Mileva เป็นโครงการของ Inspiring Girls International ( https://inspiring-girls.com ) ที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ โดยเชิญชวนให้ผู้หญิงช่วยกันถ่ายภาพของตัวเองแลบลิ้น (แบบไอนส์ไตน์) แล้วโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมกับติดแฮชแท็ก #nobelformileva


โครงการนี้ยังใช้การออกแบบกราฟฟิคด้วยภาพและวิดีโอ รวมทั้งอนิเมชันขนาดสั้นเพื่อให้เห็นบทบาทของเพศที่หลากหลายในวงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมของผู้หญิง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page