DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ดูแลใจด้วยการลองเป็นฟรอยด์

อยากระบายเรื่องในใจหรือปรึกษาใครสักคน ลองสวมบทบาทเป็น ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาที่สำคัญคนหนึ่งของโลกผู้ค้นพบทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพื่อการดูแลความเจ็บป่วยทางจิตใจโดยใช้วิธีการพูดคุยระหว่างจิตแพทย์กับผู้ป่วย และในวันนี้นักวิจัยจาก University of Barcelona ก็ได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่จะทำให้คนทั่วไปในใจได้ค้นหาทางออกของปัญหาด้วยการพาให้ตัวเองสวมบทบาทเป็นซิกมันด์ ฟรอยด์


สภาวะความอึดอัดและไม่สบายใจโดยทั่วไปอาจสร้างผลกระทบต่อชีวิตและการทำงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสะสมความรู้สึกด้านลบนั้นไว้นานๆ วิธีการหนึ่งในการดูแลจิตใจคือการได้ระบายความอึดอัดนั้นออกไปให้คนอื่นได้ร่วมรับรู้ การได้บอกเล่าเรื่องราวออกไปสามารถส่งผลบวกได้อย่างมหัศจรรย์แม้ขณะที่ยังไม่ได้รับคำแนะนำใดๆ จากคนฟังเลยก็ตาม


การออกแบบวิธีการฟื้นฟูใจและหาทางออก

การพัฒนากระบวนการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของทีมนักวิจัยนำโดย Mel Slater (https://www.nature.com/articles/s41598-019-46877-3 ) โดยมีการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน (virtual reality หรือ VR) มาใช้ในการจำลองสถานการณ์ หลักการเบื้องหลังของวิธีการนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิด ‘Empty Chair’ ซึ่งเป็นวิธีการฟื้นฟูจิตใจรูปแบบหนึ่งที่พาคนเข้าร่วมพูดคุยกับ ‘เก้าอี้เปล่า’ ซึ่งสมมติเป็นตัวแทนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เป็นปมของปัญหา การนำ VR มาใช้ร่วมด้วยในครั้งนี้เป็นการทำให้กระบวนการฟื้นฟูเข้าถึงภายในใจได้รวดเร็วและแนบเนียนมากยิ่งขึ้น


กระบวนการฟื้นฟูนี้เริ่มต้นจากการสแกนและสร้างภาพจำลองของบุคคลที่เข้าร่วมไว้ในรูปแบบสามมิติ จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้เข้าสู่โลกเสมือนจริงซึ่งประกอบด้วยภาพจำลองของตัวเขากับซิกมันด์ ฟรอยด์ เมื่อเขาพูดคุยและเล่าประเด็นภายในใจให้ฟรอยด์ได้รับรู้แล้ว ตัวเขาเองจะถูกถ่ายโอนมาอยู่ในร่างของฟรอยด์เพื่อพูดคุยกับภาพเสมือนของตัวเอง ปิดท้ายด้วยการกลับมาสู่ร่างของตัวเองและรับฟังฟรอยด์ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือเสียงและคำพูดของตัวเขาเองที่ได้พูดไปตั้งแต่แรก การใช้ VR เข้ามาช่วยในกระบวนการนี้พบว่าทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ง่ายขึ้น และที่น่าแปลกใจคือราว 80% ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด รวมถึงผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องหลังจากนั้นไปอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.