top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

หลอดยาสีฟันกระดาษ

กรีนขึ้นได้อีกกับหลอดยาสีฟันกระดาษหลอดยาสีฟันกระดาษชนิดนี้ถูกพัฒนาจากบริษัทด้านวัสดุและการพิมพ์ Toppan ในประเทศญี่ปุ่น สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 30-50% แม้จะยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกได้ทั้งหมด แต่ก็ถือเป็นอีกขั้นของการออกแบบและพัฒนาวัสดุ ที่กำลังจะหนุนให้นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เดินต่อไปให้ถึงขั้นสุด


การออกแบบการคิดใหม่เรื่องวัสดุ

ก่อนหน้านี้หลายคนอาจเคยเห็นหลอดยาสีฟันสีน้ำตาลในท้องตลาดบ้างแล้ว แต่หลอดยาสีฟันเหล่านั้นก็เป็นเพียงพลาสติกที่ถูกทำเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้ดูเหมือนว่ารักษ์โลกเท่านั้น ...จนมาถึงตอนนี้เราอาจจะกำลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่เข้าใกล้การเป็นกระดาษ 100% มากขึ้นทุกที เมื่อผู้ผลิตวัสดุเริ่มใส่ใจและหันมาพัฒนาสิ่งทดแทนพลาสติกกันอย่างจริงจัง ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ‘หลอดถุงกระดาษ’ (チューブな紙パウチ)


Toppan ( https://www.toppan.co.jp ) ผลิตหลอดถุงกระดาษโดยใช้กระดาษเป็นผิวหลักที่อยู่ภายนอก เคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่มีความมันเพื่อช่วยกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าสู่ภายใน และชั้นด้านในสุดเคลือบด้วยพลาสติกที่บางเพียง 0.1 มิลลิเมตร ต่างจากหลอดยาสีฟันทั่วไปซึ่งใช้พลาสติกที่มีความหนา 0.3 มิลลิเมตร โดยวัสดุนี้พัฒนาต่อจากผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ‘GL BARRIER’ ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกบางใสที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก่อนหน้านี้ หลอดถุงกระดาษนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้มากแล้ว ความบางของบรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้สามารถบีบยาสีฟันจนหมดหลอดได้ง่ายขึ้น จึงช่วยประหยัดทั้งวัสดุและยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์จนถึงหยดสุดท้าย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comentários


bottom of page