DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

สมาธิสั้นเป็นยูนิคอร์น

การวินิจฉัยและการดูแลเด็กสมาธิสั้นอาจทำได้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ชวนเด็กเล่นเป็นตัวละครสนุกๆสภาวะสมาธิสั้น (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็นสภาวะที่อาจพบได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยเด็กและส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ การวินิจฉัยและการดูแลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพในแบบที่เขาเป็น


วิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการระบุสภาวะสมาธิของเด็กๆ คือการตรวจจับคลื่นสมองในแต่ละกิจกรรมที่เด็กกำลังทำ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันการตรวจวัดคลื่นสมองทำได้ด้วยการให้เด็กสวมเครื่องมือตรวจจับไว้รอบศีรษะ แต่เครื่องมือนี้ก็มักสร้างความรำคาญและความอึดอัดให้แก่เด็ก


การออกแบบความสนุกในการใช้งาน

ด้วยปัญหาดังกล่าว ทำให้ Anouk Wipprecht นักออกแบบชาวดัทช์ได้พัฒนาวิธีการที่จะทำให้เด็กมีความสนุกและรู้สึกผ่อนคลายในขณะใช้งานเครื่องตรวจวัด โดยออกแบบให้เครื่องมือมีลักษณะคล้ายเขาของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายอย่าง 'ยูนิคอร์น' (unicorn)


การออกแบบโครงสร้างของเครื่องมือขึ้นใหม่นี้ทำให้การตรวจวัดคลื่นสมองของเด็กทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมอและผู้ดูแลเด็กสามารถบันทึกสัญญาณสมองได้คมชัดขึ้น ในขณะเดียวกันความรู้สึกของเด็กๆ ต่อเครื่องมือก็เปลี่ยนไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่เคยเป็นยาขม กลับกลายเป็นขนมหวานที่เด็กๆ ชื่นชอบที่จะสวมใส่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.